Podmienky registrácie | 123ubytovanie.sk
3628 ubytovaní
Ponúkam
Ubytovanie
Rozbaliť vyhľadávací box

Podmienky REGISTRÁCIE

1. Všeobecné podmienky:

1.1. Informácie o ubytovacom zariadení budú na internetových stránkach  123u.sk a www.1-2-3-ubytovanie.sk zverejnené počas 6 alebo 12 mesiacov podľa výberu ubytovateľa. Po uplynutí tejto doby je možné opätovne požiadať o zverejnenie údajov.

1.2. Ubytovateľ zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených o jeho ubytovacom zariadení.

1.3. Ubytovateľ súhlasí so zverejnením svojich kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári (viď: bod Kontaktné údaje)

1.4. Prevádzkovateľ portálu www.1-2-3-ubytovanie.sk si vyhradzuje právo zmeniť - doplniť údaje o ubytovacom zariadení.

1.5. K prezentácii ubytovania nie je možné ako úvodnú fotografiu pridať fotografiu s vlastným výrazným nápisom (názov ubytovania, názov firmy, názov akcie alebo udalosti a podobne).

1.6. Údaje o ubytovaní budú zverejnené do 24 hodín od doručenia Registračného formulára. Následne bude ubytovateľovi doručená výzva k úhrade poplatku za prezentáciu.

1.7. Každé ubytovacie zariadenie môže byť na internetových stránkach 123u.sk  a  www.1-2-3-ubytovanie.sk zverejnené iba raz. Duplicitné registračné formuláre nebudú akceptované a budú automaticky vymazané z nášho systému.

1.8. V prípade, ak ubytovateľ nie je zároveň aj vlastníkom ubytovacieho zariadenia a o umiestnenie objektu požiada neskôr priamo majiteľ ubytovacieho zariadenia, bude uprednostnená prezentácia zadaná majiteľom ubytovania. Prezentácia zadaná ubytovateľom, ktorý objekt nevlastní bude z ponuky vyradená. O tejto skutočnosti bude ubytovateľ informovaný e-mailom.

1.9. Obsah prezentácie STANDARD aj BASIC a rozdiely prezentácií si môžete pozrieť na tejto stránke: POROVNANIE VERZIÍ .

2. Špecifické podmienky prezentácie STANDARD:

2.1. Odkaz na internetovú stránku ubytovacieho zariadenia bude len pri ubytovacom zariadení, ktoré má vlastnú internetovú stránku. (Nie odkaz na internetovú prezentáciu ubytovacieho zariadenia na inom ubytovacom portáli).

2.2. V poradí sa najprv zobrazujú ubytovacie zariadenia STANDARD, až potom BASIC.

3. Špecifické podmienky prezentácie BASIC:

3.1. Ubytovacie zariadenie s prezentáciou BASIC nemôže byť zaradené na TOP pozície, do akýchkoľvek Last minute ponúk, ani na podstránku Top ubytovanie.

3.2. V poradí sa najprv zobrazujú ubytovacie zariadenia STANDARD, až potom BASIC.

4. Podmienky pre zaradenie na TOP pozície:

4.1. Podmienkou zaradenia na TOP pozície je aktívna prezentácia STANDARD a uhradený poplatok.

4.2. Pri vyhľadávaní podľa typu ubytovania, kraja, okresu, lokality, obce a pri fulltextovom vyhľadávaní sú ubytovacie zariadenia zaradené na TOP pozíciách zobrazované pred ostatnými ubytovacími zariadeniami.

4.3. Ubytovacie zariadenia zaradené na TOP pozíciách sú zobrazované vždy na úvodnej stránke a sú tiež farebne odlíšené v zoznamoch vyhľadávania a v sekciách Last minute.

4.4. Ubytovacie zariadenia zaradené na TOP pozíciách sa zobrazujú v náhodnom poradí, navzájom medzi sebou rotujú, žiadne z nich nemá pevnú pozíciu.

4.5. Ubytovacie zariadenie bude zaradené na TOP pozície po uhradení poplatku za túto službu.

4.6. Ubytovacie zariadenie môže byť na TOP pozíciách zaradené na 6 mesiacov, 3 mesiace alebo 1 mesiac podľa výberu ubytovateľa.

4.7. Ak lehota registrácie STANDARD uplynie pred lehotou zaradenia na TOP pozíciách a ubytovacie zariadenie svoju registráciu nepredĺži na ďalšie obdobie, nárok na umiestnenie zaradené na TOP pozíciách zaniká dňom ukončenia registrácie STANDARD.

5. Cenník:

5.1. Cena za prezentáciu:

  • prezentácia BASIC na 12 mesiacov ............................. 30 €
  • prezentácia STANDARD na 12 mesiacov ..................... 75 €
  • prezentácia STANDARD na 6 mesiacov ....................... 55 €

5.2. Cena za zaradenie na TOP pozície :

  • TOP pozície na 6 mesiacov .......................... 110 €
  • TOP pozície na 3 mesiace .............................. 60 €
  • TOP pozície na 1 mesiac ................................ 30 €

6. Platobné podmienky:

6.1. Registračný poplatok a poplatky za zaradenie na TOP pozície sa uhrádzajú vopred.

7. Zmena podmienok:

Prevádzkovateľ portálu www.1-2-3-ubytovanie.sk si vyhradzuje právo zmeniť podmienky registrácie. Po akejkoľvek zmene budú nové podmienky zverejnené na tejto stránke. Nové zmenené podmienky registrácie vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke.

8. Registračný formulár

Pridajte Vaše ubytovacie zariadenie do našej databázy:

On-line formulár prezentácia BASIC

On-line formulár prezentácia STANDARD