Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Ďalšie informácie

3464 ubytovaní
Rozbaliť vyhľadávací box

Podmienky REGISTRÁCIE

1. Všeobecné podmienky:

1.1. Informácie o ubytovacom zariadení budú na internetových stránkach  123u.sk a www.1-2-3-ubytovanie.sk zverejnené počas 3, 6 alebo 12 mesiacov podľa výberu záujemcu. Po uplynutí tejto doby je možné opätovne požiadať o zverejnenie údajov.

1.2. Záujemca o registráciu zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených o jeho ubytovacom zariadení.

1.3. Záujemca súhlasí so zverejnením svojich kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári (viď: bod Kontaktné údaje)

1.4. Prevádzkovateľ stránky www.1-2-3-ubytovanie.sk si vyhradzuje právo zmeniť - doplniť údaje o ubytovacom zariadení doručené v registračnom formulári.

1.5. K prezentácii ubytovania nie je možné ako úvodnú fotografiu pridať fotografiu s vlastným výrazným nápisom (názov ubytovania, názov firmy, názov akcie alebo udalosti a podobne).

1.6. Údaje o ubytovaní budú zverejnené do 24 hodín od doručenia Registračného formulára. Následne bude záujemcovi doručená výzva k úhrade poplatku za prezentáciu.

1.7. Každé ubytovacie zariadenie môže byť na internetových stránkach    123u.sk  a  www.1-2-3-ubytovanie.sk zverejnené iba raz. Duplicitné registračné formuláre nebudú akceptované a budú automaticky vymazané z nášho systému.

1.8. V prípade, ak záujemca nie je zároveň aj vlastníkom ubytovacieho zariadenia a o umiestnenie objektu požiada neskôr priamo majiteľ ubytovacieho zariadenia, bude uprednostnená prezentácia zadaná majiteľom ubytovania. Prezentácia zadaná záujemcom, ktorý objekt nevlastní bude z ponuky vyradená. O tejto skutočnosti bude záujemca informovaný e-mailom.

1.9. Obsah prezentácie STANDARD aj BASIC a rozdiely prezentácií si môžete pozrieť na tejto stránke: POROVNANIE VERZIÍ .

2. Špecifické podmienky prezentácie STANDARD:

2.1. Odkaz na internetovú stránku ubytovacieho zariadenia bude len pri ubytovacom zariadení, ktoré má vlastnú internetovú stránku. (Nie odkaz na internetovú prezentáciu ubytovacieho zariadenia na inom ubytovacom portáli).

2.2. Pri vyhľadávaní sú odkazy na ubytovacie zariadenia zaradené v prezentácii STANDARD zobrazované pred odkazmi v prezentácii BASIC.

3. Špecifické podmienky prezentácie BASIC:

3.1. Ubytovacie zariadenie s prezentáciou BASIC nemôže byť zaradené do sekcie Odporúčame, akýchkoľvek Last minute ponúk, ani na podstránku Top ubytovanie.

3.2. Pri vyhľadávaní sú odkazy na ubytovacie zariadenia zaradené v prezentácii BASIC zobrazované za odkazmi v prezentácii STANDARD.

4. Podmienky pre zaradenie do sekcie Odporúčame - TOP pozície:

4.1. Podmienkou zaradenia odkazu na ubytovanie do sekcie Odporúčame je platná prezentácia STANDARD a uhradený registračný poplatok.

4.2. Pri vyhľadávaní podľa typu ubytovania, kraja, okresu, lokality, obce a pri fulltextovom vyhľadávaní sú odkazy na ubytovacie zariadenia zaradené v sekcii Odporúčame zobrazované pred ostatnými odkazmi v zozname.

4.3. Ubytovacie zariadenia zaradené v sekcii Odporúčame sú zobrazované vždy na úvodnej stránke a sú tiež farebne odlíšené v zoznamoch vyhľadávania a v sekciách Last minute.

4.4. Ubytovacie zariadenia v sekcii Odporúčame sa zobrazujú v náhodnom poradí, navzájom medzi sebou rotujú, žiadne z nich nemá pevnú pozíciu.

4.5. Odkaz na ubytovacie zariadenie v sekcii Odporúčame bude zverejnený po uhradení poplatku za túto službu.

4.6. Ubytovacie zariadenie môže byť v sekcii Odporúčame zaradené na 6 mesiacov, 3 mesiace alebo 1 mesiac podľa výberu záujemcu.

4.7. Ak lehota registrácie uplynie pred lehotou umiestenia odkazu v sekcii Odporúčame a ubytovacie zariadenie svoju registráciu nepredĺži na ďalšie obdobie, nárok na umiestnenie v časti Odporúčame zaniká dňom ukončenia registrácie.

5. Podmienky pre zaradenie do sekcie Top ubytovanie:

5.1. Podmienkou zaradenia odkazu na ubytovanie do sekcie Top ubytovanie je platná prezentácia STANDARD a uhradený registračný poplatok.

5.2. Odkaz na ubytovacie zariadenie v sekcii Top ubytovanie bude zverejnený po uhradení poplatku za túto službu.

6. Cenník:

6.1. Cena za prezentáciu:

  • prezentácia BASIC na 12 mesiacov ............................. 20 €
  • prezentácia STANDARD na 12 mesiacov ..................... 65 €
  • prezentácia STANDARD na 6 mesiacov ....................... 45 €
  • prezentácia STANDARD na 3 mesiace ......................... 25 €

6.2. Cena za zaradenie na úvodnej strane v sekcii „ODPORÚČAME - TOP pozície“ :

  • zaradenie do sekcie na 6 mesiacov .......................... 100 € (2 mesiace zadarmo)
  • zaradenie do sekcie na 3 mesiace .............................. 50 € (1 mesiac zadarmo)
  • zaradenie do sekcie na 1 mesiac ................................ 25 €

6.3. Cena za zaradenie do sekcie „TOP UBYTOVANIE“ :

  • zaradenie do sekcie na 1 mesiac ............................... 15 €

7. Platobné podmienky:

7.1. Registračný poplatok a poplatky za zaradenie do sekcií Odporúčame a Top ubytovanie sa uhrádzajú vopred.

8. Zmena podmienok:

Prevádzkovateľ stránky www.1-2-3-ubytovanie.sk si vyhradzuje právo zmeniť podmienky registrácie. Po akejkoľvek zmene budú nové podmienky zverejnené na tejto stránke. Nové zmenené podmienky registrácie vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke.

7. Registračný formulár

Vaše ubytovacie zariadenie môžete pridať do našej databázy prostredníctvom on-line formulára:

On-line formulár pre prezentáciu BASIC

On-line formulár pre prezentáciu STANDARD

Odosielam...

Odosielam...

0

Aktovka

Pomocou aktovky môžete:
- vytvoriť svoj zoznam objektov
- poslať hromadnú rezerváciu
- vytlačiť zoznam
- poslať zoznam niekomu e-mailom
TOPlist