Ubytovatelia a registračná pokladnica

Ubytovatelia a registračná pokladnica od 1.4.2015

Elektronická registračná pokladnicaNovelou Zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice bol doplnený zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie elektronickou registračnou pokladnicou (ERP). Do služieb, ktoré boli do zoznamu pridané, patria aj ubytovacie služby, takže povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa týka aj majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích zariadení.
Úplný zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie ERP nájdete nižšie.

Registračná pokladnica sa týka len prípadov, ak daňový subjekt prijíma úhrady v hotovosti (doteraz stačilo vystaviť príjmový pokladničný doklad ručne). Ak daňový subjekt neprijíma žiadne úhrady v hotovosti, t. j. platby sú realizované bezhotovostne, nemá podnikateľ povinnosť evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice.

V prípade, ak podnikateľ vystaví faktúru, ktorá bude uhradená v hotovosti, musí úhradu tejto faktúry evidovať v registračnej pokladnici.

Ak je počet vystavených dokladov menej ako 1000, nemusíte kupovať elektronickú registračnú pokladnicu. V tomto prípade má podnikateľ povinnosť evidencie prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice.

Virtuálna registračná pokladnica

Podnikatelia, ktorým od 1. apríla tohto roka vznikne povinnosť používať registračné pokladnice, budú môcť využívať na evidenciu tržieb okrem klasických pokladníc aj virtuálne registračné pokladnice.
Podnikatelia budú mať možnosť v aplikácii virtuálnej registračnej pokladnice evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady obsahujúce zákonom vyžadované údaje. Pomocou virtuálnej pokladnice budú mať tiež možnosť spravovať svoje tovary a služby a vyhotoviť uzávierky. Virtuálna pokladnica poskytne aj prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.

Základným predpokladom pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice je internetové pripojenie užívateľa.
Povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu od 1.apríla 2015
sa vzťahuje na:
• podnikateľov, ktorí poskytujú novo doplnené služby
• podnikateľov, ktorí budú predávať tovar, alebo poskytovať služby, ktoré sú uvedené v zozname činností a táto činnosť im vznikne prvýkrát od 1.apríla 2015

Povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu od 1.apríla 2015
sa nevzťahuje na:
• súčasných podnikateľov, ktorí už používajú ERP (nie je možné prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu) títo podnikatelia môžu nové virtuálne pokladnice využívať až od 1. januára 2016. Dovtedy môžu používať aj v súčasnosti využívané zariadenia.
• podnikateľov, ktorým vznikne prvýkrát povinnosť evidencie tržieb pri predaji tovaru a pri poskytovaní starých služieb od 01. 01. 2015 do 31.03.2015 – budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu až od 1.januára 2016

Základné informácie o používaní virtuálnych registračných pokladníc

• Virtuálna registračná pokladnica je zriadená na webstránke Finančného riaditeľstva SR a je bezplatne prístupná online podnikateľom poskytujúcich vybrané služby
• Virtuálnu registračnú pokladnicu je možné začať používať od 1. apríla 2015
• Prihlasovacie údaje vydá príslušný daňový úrad pri registrácii
• K registrácii je potrebné predložiť písomnú žiadosť
• Na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do virtuálnej pokladnice
• K virtuálnej registračnej pokladnici je možné pristupovať pomocou počítača cez webovú aplikáciu alebo pomocou tabletu či smartfónu cez mobilnú aplikáciu
• Podnikateľ môže používať virtuálnu pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000
• Doklady evidované registračnou pokladnicou musíte vytlačiť na tlačiarni, ktorá ich umožní vytlačiť tak, aby boli v súlade so zákonom

Príloha č. 1 k Zákonu č. 289/2008 Z.z.

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici

Od 1.4.2015 majú za povinnosť evidovať doklady elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, podnikatelia poskytujúci služby uvedené v tomto zozname (tučným písmom sú vyznačené novo zaradené činnosti):

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Všetko potrebné pre ubytovateľov o elektronickej registračnej pokladnici a o virtuálnej registračnej pokladnici  nájdete na stránke Finančnej správy

Fotografie časť druhá

Čo mám nafotiť? Koľko fotografií ubytovania mám prezentovať? Je lepšie pridať viac fotografií alebo len tie najdôležitejšie?
Na tieto otázky si rýchlo zodpoviete aj sami, keď sa na vaše ubytovanie pozriete nie ako prevádzkovateľ, ale ako klient, ktorý ubytovanie hľadá.
Čo by ste si chceli pozrieť? Čo vás zaujíma?

Objekt odfotený z ulice

Klient hľadajúci ubytovanie chce vidieť, ako vyzerá váš dom / penzión / hotel / chata / apartmán z vonku. Je to dobré najmä preto, ak k vám príde prvý krát, rýchlejšie vaše ubytovanie nájde, keď ho už predtým videl na webstránke.

Chata Malá Fatra, Terchová

Chata Malá Fatra, Terchová

Chata Malá Fatra, Terchová

Izby

Klient chce vidieť, kde bude tráviť pobyt. Zaujíma ho, kde bude spať, ako vyzerá kúpeľňa, či je tam LCD a balkón… Ak je z vašich izieb super výhľad na hory alebo na hocičo zaujímavé, určite do prezentácie dajte takúto fotografiu. Dôležité: postele vždy nafoťte s paplónmi a vankúšmi, ktoré majú návliečky. Bez nich to nevyzerá dobre. Určite je rozdiel vo fotografii, kde sú dve váľandy, jedna zelená a jedna červená, a na nich pohodené paplóny. Jeden biely a jeden ružový.
Zázračná moc plachty a návliečky: zakryjú všetky nezrovnalosti. Plachta prekryje zelenú a červená váľandu, návliečky schovajú paplóny nerovnakej farby. Hneď to vyzerá lepšie. A ak plachtu a návliečky aj pekne farebne zladíte, vášmu budúcemu hosťovi už len pri prezeraní fotografií vyvoláte úsmev na perách a na vaše ubytovanie sa bude tešiť. Vyskúšajte si to a uvidíte ten obrovský rozdiel.
Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

hotel-slovan-vysoke-tatry-tatranska-lomnica-4

Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Apartmán Lomnica C 12, Veľká Lomnica

Apartmán Lomnica C 12, Veľká Lomnica

Apartmán Lomnica C 12, Veľká Lomnica

Apartmány Riviéra, Liptovské Sliače

Apartmány Riviéra, Liptovské Sliače

Apartmány Riviéra, Liptovské Sliače

Relax

Väčšina klientov chce počas pobytu relaxovať. Preto tam dajte fotku záhrady, altánok, lehátka, kde si môžu poleňošiť, fotka záhradného grilu a ohniska tiež zaujmú. Máte pri chate bazén, kúpací sud – kúpaciu kaďu alebo vírivku? Klient si pri pohľade na tieto fotky predstavuje seba, ako sa čľapká vo vašom bazéne a večer si pochutnáva na grilovanej klobáske 😉 Tieto fotky vo vašej fotogalérii nesmú chýbať.

Liptovská drevenica, Bodice

Kúpacia kaďa

Kúpacia kaďa, Liptovská drevenica, Bodice

Chalet Le Pre, Oščadnica

Chalet Le Pre, Oščadnica

Vírivka, Chalet Le Pre, Oščadnica

Privát Marta, Rajecké Teplice

Altánok, bazén, Privát Marta, Rajecké Teplice

Altánok, bazén, Privát Marta, Rajecké Teplice

Apartmány Riviéra, Liptovské Sliače

 Apartmány Riviéra, Liptovské Sliače

Gril, pieskovisko, terasa, Apartmány Riviéra, Liptovské Sliače

Hotel Avalanche, Štôla

Bazén, Hotel Avalanche, Štôla

Bazén, Hotel Avalanche, Štôla

 

Deti

Ak má klient deti, určite hľadá aj niečo pre ne. Takže ak máte detský kútik s hračkami a knižkami, určite ho nafoťte. Ak máte vonku preliezky alebo detský bazénik, pieskovisko, hojdačku, či trampolínu, tiež nezabudnite na fotku.

Liptovská Drevenica, Bodice

Detský kútik, Liptovská Drevenica, Bodice

Detský kútik, Liptovská Drevenica, Bodice

Penzión Alžbeta, Demänová

Detské ihrisko, Penzión Alžbeta, Demänová

Detské ihrisko, Penzión Alžbeta, Demänová

 

Požičiavate bicykle?

Ak klient uvidí na fotke tie vaše, že sú v super stave, nebude musieť ťahať so sebou svoje bicykle a využije možnosť vašej požičovne.

Chata Pod lipou, Levočská dolina

Chata Pod lipou, Levočská dolina

Bicykle, Chata Pod lipou, Levočská dolina

 

Máte vlastné wellness centrum, reštauráciu alebo bar?

Fotky nesmú chýbať. Aj tieto fotografie môžu ovplyvniť klienta hľadajúceho ubytovanie, aby stlačil kúzelné tlačidlo „rezervovať“

Vila Magnolia, Banská Štiavnica

Wellness centrum, Vila Magnolia, Banská Štiavnica

Wellness centrum, Vila Magnolia, Banská Štiavnica

Penzión Villa Flora, Liptovská Sielnica

Wellness centrum, Penzión Villa Flora, Liptovská Sielnica

Wellness centrum, Penzión Villa Flora, Liptovská Sielnica

Hotel Raj, Dedinky

Sauna, Hotel Raj, Dedinky

Sauna, Hotel Raj, Dedinky

Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Reštaurácia, Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Reštaurácia, Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Hotel Viktor, Bratislava

Bar, Hotel Viktor, Bratislava

Bar, Hotel Viktor, Bratislava

 

Čo je v tesnej blízkosti vášho ubytovania?

Máte hneď „za plotom“ potôčik, minerálny prameň, verejné detské ihrisko, tenisový kurt, lesík, cyklotrasu alebo jazierko? Pridajte fotku a napíšte, že je to hneď v susedstve. Klienti to ocenia.

V prípade fotografií neplatí známe „Menej je niekedy viac“. Na svoju webstránku, aj na webstránky ubytovacích portálov, kde prezentujte svoje ubytovanie, pridajte čo najviac fotografií. Klient hľadajúci ubytovanie možno nebude čítať všetky informácie o vašom ubytovaní, fotky si však prezrie rád.

Vyskúšajte silu fotografií. Prezentujte vždy svoje aktuálne fotografie, čo vám pomôže získať viac objednávok ubytovania.

 

FOTOGRAFIE – základ vašej prezentácie na internete

Fotografia predáva vaše ubytovanie

Fotografia je prostriedok, ktorý vás na internete najvýraznejšie prezentuje. Je to váš najlepší agent – predajca. Čím kvalitnejšie fotografie, tým vyššia pravdepodobnosť rezervácie ubytovania.

Vyskúšajte silu fotografií

Väčšina ľudí hľadajúcich ubytovanie sa rozhoduje práve na základe fotografií ubytovania, preto si dajte záležať na ich výbere a usporiadaní.

Klient hľadajúci ubytovanie chce vedieť, kde a ako bude počas dovolenky bývať. Práve fotografie najčastejšie rozhodujú o tom, či rezervácia ubytovania pôjde vám alebo inému ubytovaniu v susedstve, ktoré má lepšie, kvalitnejšie fotky.

Ako usporiadať fotografie?

Ak máte na webstránke možnosť usporiadať fotografie do zložiek, tak si vytvorte zložky ako napr.: Exteriér, Záhrada, Apartmán č. 1, Izby na poschodí, Spoločenská miestnosť, Reštaurácia, Wellness centrum, Parkovisko, Atrakcie v okolí…
Ak zložky nemáte, usporiadajte si fotografie podľa dôležitosti. Tie najlepšie a najkrajšie fotografie, to čo chcete najskôr ukázať dajte ako prvé, potom pridajte ostatné fotografie.

Profesionálny fotograf alebo svojpomocne?

Nemusíte mať doma najmodernejšiu techniku pre profesionálneho fotografa za cenu, pri ktorej sa vám hlava zakrúti. Môžete si dať zhotoviť fotky profesionálnym fotografom. Ak svoje podnikanie v oblasti ubytovacích služieb len rozbiehate a nemôžete si dovoliť na začiatku investovať do profesionálneho fotografa, postačí aj váš terajší digitálny fotoaparát, s ktorým môžete urobiť pekné prezentačné fotografie, ktoré zaujmú. Odporúčame však na webstránku, aj na ubytovacie portály umiestniť fotografie nafotené profesionálnym fotografom.

Majte vždy aktuálne fotky

Prezentujte na svojej webstránke, aj na ubytovacích portáloch vždy svoje aktuálne fotografie vášho objektu. Toto vám pomôže získať viac objednávok ubytovania, pretože fotografie sú hlavným predajným nástrojom vášho ubytovania.
Máte nové fotografie uložené vo vašom počítači a nemali ste čas dať ich na web?
Čo najskôr tak urobte. Nahrajte nové fotky na vašu webstránku, aj na všetky portály, kde sa prezentujete.
Fotografie vo vašom počítači NIKTO nevidí, fotografie na webe vidia VŠETCI.

Fotografie nafotené svojpomocne si môžete pozrieť v tejto galérii.
Fotografie nafotené profesionálnym fotografom si môžete pozrieť v tejto galérii.

Aké fotografie máte nafotené vy?

“Som s vami veľmi spokojný, toľko peňazí ste mi zarobili že dovidenia”

Musíme sa pochváliť e-mailom, ktorý sme práve dostali:
„Som s vami veľmi spokojný, toľko peňazí ste mi zarobili že dovidenia, konkrétne v číslach mám prezentáciu u Vás 2 mesiace a zarobené za rezervácie 1650 eur, telefonáty mám skoro každý deň, len tak ďalej, mám ináč prezentácie aj inde, ale najväčšia časť objednávok je od Vás, tie ostatné sú zanedbateľné.“
Je to pritom malé ubytovacie zariadenie s kapacitou 4 osoby. Len za dva mesiace inzercie u nás sa tomuto ubytovaniu poplatok, ktorý nám zaplatil niekoľkonásobne vrátil.
Máte ubytovacie zariadenie, inzerujete kade-tade len nie u nás?
Podľahli ste telefonickému alebo e-mailovému tlaku našej konkurencie a máte minimálnu odozvu?
Alebo ste si vybrali inú našu konkurenciu, ktorá síce „pýta“ menej peňazí, ale za deň jej stránky navštívi 50 ľudí?
O tom, že je dôležité vybrať si s kým budete inzerovať niet pochýb. Príkladom je aj vyššie uvedený e-mail.
Naše stránky v sezóne majú cca 3500 návštev za deň. Návštevníci našich stránok si za deň pozrú cca 25.000 našich podstránok. Tieto čísla dávajú vyššiu pravdepodobnosť, že si niekto klikne a rezervuje vaše ubytovanie, ako keď ste na portáli, ktorý má dennú návštevnosť cca 50 návštev a prezretie všetkých stránok cca 200.
Takže tí, ktorí máte ubytovanie a ešte nemáte prezentáciu u nás:
pozrite si všetky referencie:
www.1-2-3-ubytovanie.sk/nazory-majitelov-ubytovania
a inzerujte na portáli, ktorý je najlepší:
www.1-2-3-ubytovanie.sk
On-line formulár vyplníte za pár minút:
www.1-2-3-ubytovanie.sk/standard

Ako si vybrať katalóg (portál)?

Máte chatu, penzión, hotel, ubytovňu či apartmán? Určite registrujte svoje ubytovacie zariadenie v katalógu ubytovacích zariadení. Väčšina týchto služieb je platená, preto sa treba rozhodnúť, do ktorého katalógu sa vám oplatí registráciu zaplatiť. Podľa čoho sa orientovať? Stránku, kam chcete pridať svoje ubytovanie si najprv preverte.
Tu sú len najdôležitejšie body – naše odporúčania, načo by ste sa mali zamerať a taktiež uvedené to, čo ponúkame my. Porovnajte si to s tým, čo ponúkajú iní a rozhodnite sa.

KATALÓGY (PORTÁLY) UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
Dôležité faktory pre majiteľa ubytovania sú:
1. Návštevnosť
2. Odporúčania – referencie
3. Čo dostanete za svoje peniaze?
4. Registrácia do vyhľadávačov
5. Prehľadnosť usporiadania

1. Návštevnosť
Každá stránka, ktorá má čo ponúknuť má určite niekde umiestnený kód, kde je verejný prístup k štatistikám. napríklad Toplist a podobne. Dobre si prezrite počet návštev danej stránky. Ak má stránka dennú návštevnosť 32 návštevníkov, čo je možno menej, ako má vaša vlastná webstránka, určite sa vám tam ubytovacie zariadenie za poplatok registrovať neoplatí. Ak tam príde denne zopár ľudí, je totiž veľmi malá pravdepodobnosť, že práve vy budete mať to šťastie a rezervujú si ubytovanie u vás.
Stránka, ktorej návštevnosť si nemôžete overiť alebo taká stránka, ktorá uvedie len konštatovanie typu: „Dnes nás navštívilo … minulý mesiac nás navštívilo“ bez akéhokoľvek overenia zrejme bude mať veľmi ďaleko k takejto návštevnosti, teda k číslam, ktoré v skutočnosti uvádza. Pomôže vám: toplist.cz

2. Odporúčania – referencie.
Skúste v danom katalógu nájsť vyjadrenia majiteľov ubytovacích zariadení. Našili ste v iných katalógoch ubytovania spätnú odozvu od majiteľov objektov? U nás nájdete ohlasy majiteľov vybrané z mailovej korešpondencie.

3. Čo dostanete za svoje peniaze?
Dobre si pozrite, čo všetko zahŕňa prezentácia. Nedajte sa zlákať slovom „Akcia“, za ktorým v skutočnosti NIČ nie je.
Čo u nás dostanete za svoje peniaze, ktoré zaplatíte na rok? Porovnajte si našu ponuku s ponukami iných katalógov (portálov).

4. Prehľadnosť usporiadania
Nemalú úlohu zohráva prehľadné a logické usporiadanie ubytovacích zariadení, rýchla orientácia na stránke.
Na našej stránke nájdete mnoho možností vyhľadávania: podľa obcí, okresov, krajov, lokalít, podľa typu ubytovania a ich vzájomnú kombináciu vyhľadávania. Samozrejmosťou je taktiež fulltextové vyhľadávanie (zadanie akéhokoľvek výrazu do vyhľadávacieho okienka v pravom hornom rohu).

Slogan: S nami nájdete ubytovanie raz, dva, tri! nie sú len prázdne slová. Najlepšie to vedia posúdiť tí, ktorí navštevujú naše stránky pravidelne. Neustále pracujeme na vylepšeniach našej stránky z dvoch dôvodov:
aby sme uľahčili klientovi hľadajúcemu ubytovanie nájsť ubytovanie
aby sme najlepšie prezentovali vaše ubytovacie zariadenia.
O tom, že sa nám to darí svedčia aj telefonické a e-mailové ohlasy tak majiteľov ubytovaní, ako aj ich spokojných hostí.

Ak by bola jedna stránka – zoznam alebo katalóg ubytovacích zariadení a bola by najlepšia, bola by len jedna a všetci by ste prezentovali svoje ubytovacie zariadenie len tam. Keďže takáto stránka neexistuje, je na vás zvážiť si všetky pre a proti a rozhodnúť sa správne, komu dáte na propagáciu svojho ubytovacieho zariadenia svoje peniaze a kto urobí všetko preto, aby sa vám tieto peniaze niekoľkonásobne vrátili naspäť.

S nami neprerobíte, ale zarobíte!