Export obsadenosti

Formát XML

<?xml version="1.0"?>
<rezervacie>
  <ubytovanie>
    <id>111</id> <!-- ID UBYTOVANIA v rezervačnom systéme, spárujte s vašim ID -->
    <url>chata-skalica</url> <!-- URL UBYTOVANIA na 123ubytovanie.sk | príklad: https://www.1-2-3-ubytovanie.sk/chata-skalica -->
    <pocet_izieb>1</pocet_izieb> <!--POČET IZIEB, ak je = 1, prenajíma sa celý objekt. -->
    <terminy>
      <termin>
        <id_pobytu>5996</id_pobytu> <!-- ID POBYTU v rezervačnom systéme -->
        <od>2016-05-01</od> <!-- DÁTUM začiatku pobytu -->
        <do>2016-09-01</do> <!-- DÁTUM konca pobytu -->
        <cislo_izby>1</cislo_izby> <!-- ČÍSLO IZBY (1 až pocet_izieb) -->
      </termin>
      <termin>
        <id_pobytu>5997</id_pobytu> <!-- ID POBYTU v rezervačnom systéme -->
        <od>2016-15-01</od> <!-- DÁTUM začiatku pobytu -->
        <do>2016-29-01</do> <!-- DÁTUM konca pobytu -->
        <cislo_izby>1</cislo_izby> <!-- ČÍSLO IZBY (1 až pocet_izieb) -->
      </termin>
    </terminy>
  </ubytovanie>
</rezervacie>

Formát JSON

{"111":{"id":"111","url":"chata-skalica","pocet_izieb":"1","terminy":{"1":{"id_pobytu":"5996","od":"2016-05-01","do":"2016-09-01","cislo_izby":"1"},"2":{"id_pobytu":"5997","od":"2016-15-01","do":"2016-29-01","cislo_izby":"1"}}}}

Formát asociatívneho poľa uloženého vo formáte JSON. v PHP: <?php $pole=json_decode($json_retazec,true); ?>

Array
(
  [111] => Array
    (
      [id] => 111               <- ID UBYTOVANIA v rezervačnom systéme, spárujte s vašim ID
      [url] => chata-skalica         <- URL UBYTOVANIA na 123ubytovanie.sk | príklad: https://www.1-2-3-ubytovanie.sk/chata-skalica
      [pocet_izieb] => 1           <- POČET IZIEB, ak je = 1, prenajíma sa celý objekt.
      [terminy] => Array
        (
          [1] => Array
            (
              [id_pobytu] => 5996   <- ID POBYTU v rezervačnom systéme
              [od] => 2016-05-01   <- DÁTUM začiatku pobytu
              [do] => 2016-09-01   <- DÁTUM konca pobytu
              [cislo_izby] => 1    <- ČÍSLO IZBY (1 až pocet_izieb)
            )
          [2] => Array
            (
              [id_pobytu] => 5997   <- ID POBYTU v rezervačnom systéme
              [od] => 2016-15-01   <- DÁTUM začiatku pobytu
              [do] => 2016-29-01   <- DÁTUM konca pobytu
              [cislo_izby] => 1    <- ČÍSLO IZBY (1 až pocet_izieb)
            )
        )
    )
)