datum des Aufenthalts:

Juli 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
31 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
August 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
31 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
September 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
Oktober 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
31 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
November 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
Dezember 2021
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
31 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
Januar 2022
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
31 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
Februar 2022
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
März 2022
MoDiMiDoFrSaSo
1 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
2 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
3 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
4 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
5 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
6 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
7 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
8 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
9 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
10 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
11 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
12 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
13 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
14 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
15 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
16 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
17 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
18 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
19 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
20 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
21 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
22 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
23 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
24 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
25 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
26 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
27 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
28 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
29 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
30 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4
31 12 freie Betten
Wohneinheit #1 4
Wohneinheit #2 4
Wohneinheit #3 4
Wohneinheit #4

Gesamtkapazität: 12 (min. 2 Personen)

abwählen